กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Distance Learning Information & Communication Technology Group

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ PIZA และตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยมีนางสาวจริยา จันทราสา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐาน ทั้งนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรีได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามและขับเคลื่อนการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน โดยให้ครูเตรียมการสอน โดยศึกษาคู่มือ เตรียมใบความรู้ ใบงานให้สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม พบว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) ได้จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV ทุกชั้นเรียน ตรวจเยี่ยมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.1-3 ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว